Saesneg Cymraeg Facebook

visitor centre image Y MYNYDD GWEFRU LLANBERIS
Gyda’r mynyddoedd godidog yn gefndir a golygfeydd trawiadol Eryri, y Mynydd Gwefru yw canolfan ymwelwyr Cwmni First Hydro yn Llanberis. Ar wahanol lefelau yno mae siop anrhegion a chaffi a dyma’r man cychwyn ar gyfer taith i Orsaf Bŵer Dinorwig.

Does dim tâl mynediad i fynd i’r ganolfan ymwelwyr, ond rhaid talu am y daith awr o hyd i Orsaf Bŵer Dinorwig.

cafe imageSIOP ANRHEGION Y MYNYDD GWEFRU
Ar gyfer eich holl ofynion siopa, mae’r siop anrhegion a chrefftau yn cynnig dewis helaeth o gynhyrchion gan gynnwys llyfrau, gemwaith, gwydr, crochenwaith, melysion a manion eraill.

 

 

CafeCAFFI
Yn y caffi fe gewch ddewis gwych o brydau bistro cartref - o fwydydd lleol blasus i brydau tramor a diodydd. Yn ystod yr haf, gallwch fwynhau eich bwyd yn yr ardd braf. Mae yna dwll yn y wal Banc Barclays yn y ganolfan.

 

 

Cafe ImageY DEN
Lle chwarae meddal newydd, gwych sy’n addas ar gyfer plant 12 oed ac iau. Mae caffi ar gael. Oriau o hwyl! Gallwn drefnu partïon pen-blwydd hefyd. Rhowch alwad am fanylion ar 01286 873050.

 

 

AMSEROEDD AGOR CANOLFAN Y MYNYDD GWEFRU 2012
Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai: 7 diwrnod yr wythnos 10:00am-4:30pm
Prif Wyliau Plant, Gwyliau’r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst: 7 diwrnod yr wythnos 09:30am-5:30pm
Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr: 7 diwrnod yr wythnos 10:00am-4:30pm

 

TREFNWCH DAITH DANDDAEAROLticket image

tour bus imageBydd teithiau dyddiol o’r Pasg hyd at ddiwedd mis Hydref. Ar bob adeg arall, diwrnodau penodol yn unig, ffoniwch am fanylion.

I gael gwybodaeth, ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar 01286 870636.

O’r ganolfan, bydd bws First Hydro yn mynd ag ymwelwyr i’r Orsaf Bŵer ei hun. Yng nghrombil mynydd Elidir gyda’i dwnelau hir a thywyll, bydd cyfle i ymwelwyr weld un o orchestion peirianyddol mwyaf dyn.

power station valve imageOherwydd trefniadau diogelwch First Hydro rhaid I bob ymwelydd wisgo Helmed Ddiogelwch yn ystod y daith dan ddaear. Nid yw’r helmedau yn addas ar gyfer babanod a phlant ifanc iawn, felly ni chaniateir pland o dan 4 oed ar y teithiau. Rydym yn argymell ni ddylsai rhai sydd yn ofni manau caeth fynychu y daith. Wrth bod ymwelwyr yn ymweld a gweithle diwydiannol mae’n rhaid gwisgo esgidiau addas, hynny yw dim sandalau, sodlau na flip flops.

 

Mae’n wefreiddiol!

GWYBODAETH I YMWELWYR

TEITHIAU I ORSAF BŴER DINORWIG YN 2012
O’r Pasg i ddiwedd mis Hydref: Teithiau ar gael yn ddyddiol (mae’n syniad da trefnu ymlaen llaw).
Pob adeg arall: Diwrnodau penodol yn unig, ffoniwch am fanylion.

I gael gwybodaeth am archebu a threfnu lle, ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar:

01286 870636

PRISIAU’R DAITH

Oedolyn: £7.75
Plentyn: £3.95
Tocyn Teulu:
Plant
1
2
3
4
1 Oedolyn
£11.15
£14.90
£18.60
£20.40
2 Oedolyn
£18.50
£22.25
£26.00
£29.75
3 Oedolyn
£25.85
£29.60
£33.35
£37.00
4 Oedolyn
£33.20
£36.95
£40.75
£45.50

Nodiadau:

  • Gyda’r Tocyn Teulu mae plentyn yn golygu plant 4 - 15 mlwydd oed.
  • Nid yw’r daith yn addas i blant dan 4 oed.
  • Gostyngiad ar gael i grwpiau - ffoniwch 01286 870636 am fanylion !
E-bost: info@electricmountain.co.uk
Cyfeiriad: Electric Mountain
Llanberis
Gwynedd
LL55 4UR
UK
Map: Gweld Multimap (agor mewn ffenestr newydd).


TAFLEN MYNYDD GWEFRU

Gweld Llyfryn ‘Electric Mountain’ (Saesneg) pdf format (494kb).

Gweld Llyfryn y Mynydd Gwefru (Cymraeg) pdf format (1112kb).

 

DATGANIAD MYNEDIAD

Gweld Datganiad Mynediad y Mynydd Gwefru.

 

LINCS MYNYDD GWEFRU

Atyniadau Eryri – Pethau i’w Gwneud yng Ngogledd Cymru.