Saesneg Cymraeg Go to Facebook Pages

ANSAWDD, AMGYLCHEDDOL, IECHYD A DIOGELWCH

lake image Mae Cwmni First Hydro yn ymrwymo i gynnal y lefelau uchaf o ran ansawdd, ymwybyddiaeth amgylcheddol a iechyd a diogelwch, cyfrifoldeb a gonestrwydd. Mae Cwmni First Hydro yn cydnabod goblygiadau ei waith ac mae’n ymwybodol o’i effaith ar yr amgylchedd, ei bobl ac eraill. Rydym yn ymrwymo i gynnal gwelliannau yn ein perfformiad amgylcheddol a chawsom ein hardystio i ISO 14001 ac OHSAS 18001 yn ein Gorsafoedd Pŵer a’r Ganolfan Ymwelwyr.

Gweld Polisi Amgylcheddol Cwmni First Hydro pdf format (62kb).

Gweld Polisi Iechyd, Diogelwch a Lles Cwmni First Hydro pdf format (72kb).

Gweld Polisi Ansawdd First Hydro pdf format (64kb).

Cafodd y dogfennau hyn eu paratoi mewn Meddalwedd Adobe Acrobat. Os na allwch weld y ffeiliau hyn, gallwch lwytho eich copi o’r meddalwedd am ddim o wefan Adobe.

get adobe acrobat image