First Hydro Company

First Hydro Company

Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru.

First Hydro Company

Mynydd Gwefru

Gyda’r mynyddoedd godidog yn gefndir a golygfeydd trawiadol Eryri, y Mynydd Gwefru yw canolfan ymwelwyr Cwmni First Hydro yn Llanberis. Ar wahanol lefelau yno mae siop anrhegion a chaffi a dyma’r man cychwyn ar gyfer taith i Orsaf Bŵer Dinorwig. Does dim tâl mynediad i’r ganolfan ymwelwyr, ond rhaid talu am y daith awr o hyd i Orsaf Bŵer Dinorwig

Mynydd Gwefru

First Hydro Company News

Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

Mae Gorsafoedd Pŵer First Hydro yn hanfodol i’r Seilwaith Cenedlaethol, ac rydym yn parhau i weithredu i ddarparu pŵer sefydlog i gartrefi a busnesau ym Mhrydain. Hoffwn roi gwybod i chi am y camau rydym yn eu cymryd yn First Hydro i gadw gweithwyr a’r gymuned yn ddiogel...

Dyddiad: 01/06/2020

First Hydro Company