First Hydro Company

Hafan

First Hydro Company

Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru.

First Hydro Company

First Hydro Company News

Diweddariad Prosiect Adnewyddu (24/02/2021)

Fel y bydd llawer ohonoch chi’n gwybod, ers 2018 rydyn ni wedi bod yn gweithio ar gynlluniau i ailddatblygu Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru yn Llanberis. Efallai fod y rheini ohonoch chi sy’n byw yng nghyffiniau’r safle neu sy’n ymweld â’r ardal wedi gweld yr...

Dyddiad: 24/02/2021

Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (01/06/2020)

Mae Gorsafoedd Pŵer First Hydro yn hanfodol i’r Seilwaith Cenedlaethol, ac rydym yn parhau i weithredu i ddarparu pŵer sefydlog i gartrefi a busnesau ym Mhrydain. Hoffwn roi gwybod i chi am y camau rydym yn eu cymryd yn First Hydro i gadw gweithwyr a’r gymuned yn ddiogel...

Dyddiad: 01/06/2020

First Hydro Company