First Hydro Company

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Materion Amgylcheddol

Mae Gorsafoedd Pŵer Dinorwig a Ffestiniog ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri – sef ardal sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei harddwch. Yn naturiol, byddai’n rhaid i unrhyw gynllun adeiladu mawr gydweddu â’r dirwedd a chynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr. Mae’r

Materion Amgylcheddol

Polisïau Cymdeithasol

Mae Cwmni First Hydro yn ymrwymo i gynnal y lefelau uchaf o ran ansawdd, ymwybyddiaeth amgylcheddol a iechyd a diogelwch, cyfrifoldeb a gonestrwydd. Mae Cwmni First Hydro yn cydnabod goblygiadau ei waith ac mae’n ymwybodol o’i effaith ar yr amgylchedd, ei bobl ac eraill.

Polisïau Cymdeithasol

Tir Mynediad Agored

Mae Cwmni First Hydro yn derbyn bod angen darparu dyletswydd gofal ble mae risgiau y byddai’n rhesymol disgwyl i ni gynnig diogelwch rhagddynt. Nid yw’r ddyletswydd hon yn ymestyn i bobl sy’n barod i dderbyn risgiau, fel heicwyr a cherddwyr. Fodd bynnag, y mae angen i ni

Tir Mynediad Agored

Cysylltiadau Cymunedol

Canllaw i gwblhau ffurflen gais nawdd a rhoddion. Mae Cwmni First Hydro yn ystyried ei rôl fel noddwr yn un pwysig. Rydym yn cefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sydd o fudd i gymunedau lleol yn cynnwys digwyddiadau addysgol, chwaraeon, y celfyddydau a’r

Cysylltiadau Cymunedol

Recriwtio

Mae Cwmni First Hydro yn cynnig amgylchedd gwaith deniadol, gyda phwyslais cryf ar waith tîm a hyfforddiant sgiliau.

Recriwtio

Polisi Cwcis

Cookies A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. We use cookies to identify a user session when someone visits this website. A cookie in no way gives us access

Polisi Cwcis

Polisi Preifatrwydd

It’s important to us that you can feel confident that your personal information is safe and being looked after. We appreciate the trust you place in us and in return we respect our customers’ privacy and are committed to protecting your personal information. This Privacy

Polisi Preifatrwydd