Enegie logo

First Hydro Company

Amdanom Ni

Materion Amgylcheddol

Mae Gorsafoedd Pŵer Dinorwig a Ffestiniog ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri – sef ardal sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei harddwch. Yn naturiol, byddai’n rhaid i unrhyw gynllun adeiladu mawr gydweddu â’r dirwedd a chynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr. Mae’r...

Materion Amgylcheddol

Polisïau Cymdeithasol

Mae Cwmni First Hydro yn ymrwymo i gynnal y lefelau uchaf o ran ansawdd, ymwybyddiaeth amgylcheddol a iechyd a diogelwch, cyfrifoldeb a gonestrwydd. Mae Cwmni First Hydro yn cydnabod goblygiadau ei waith ac mae’n ymwybodol o’i effaith ar yr amgylchedd, ei bobl ac eraill....

Polisïau Cymdeithasol

Tir Mynediad Agored

Mae Cwmni First Hydro yn derbyn bod angen darparu dyletswydd gofal ble mae risgiau y byddai’n rhesymol disgwyl i ni gynnig diogelwch rhagddynt. Nid yw’r ddyletswydd hon yn ymestyn i bobl sy’n barod i dderbyn risgiau, fel heicwyr a cherddwyr. Fodd bynnag, y mae angen i ni...

Tir Mynediad Agored

Cysylltiadau Cymunedol

Canllaw i gwblhau ffurflen gais nawdd a rhoddion. Mae Cwmni First Hydro yn ystyried ei rôl fel noddwr yn un pwysig. Rydym yn cefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sydd o fudd i gymunedau lleol yn cynnwys digwyddiadau addysgol, chwaraeon, y celfyddydau a’r...

Cysylltiadau Cymunedol

Recriwtio

Mae Cwmni First Hydro yn cynnig amgylchedd gwaith deniadol, gyda phwyslais cryf ar waith tîm a hyfforddiant sgiliau....

Recriwtio