First Hydro Company

Recriwtio

Mae Cwmni First Hydro yn cynnig amgylchedd gwaith deniadol, gyda phwyslais cryf ar waith tîm a hyfforddiant sgiliau.

Mae'n ddrwg gennym nad oes swyddi gwag ar hyn o bryd gyda Chwmni First Hydro.

Lawrlwythiadau

Ffurflen Gais Prentisiaid (Fformat Word) (Maint: 106 kB)

Ffurflen Gais Profiad Gwaith (Fformat Word) (Maint: 1 MB)