First Hydro Company

Gorsafoedd Pŵer

Gorsafoedd Pŵer

Gorsaf Bŵer Dinorwig

Pan gafodd ei chomisiynu’n llawn yn 1984, roedd Gorsaf Bŵer Dinorwig yn cael ei hystyried yn un o brosiectau peirianyddol ac amgylcheddol mwyaf dychmygus y byd. Heddiw, mae’r ffordd y mae Dinorwig yn gweithio a’r gallu i ymateb mor gyflym yn dal i gael eu cydnabod ledled

Gorsaf Bŵer Dinorwig

Gorsaf Bŵer Ffestiniog

Cafodd Gorsaf Bŵer Ffestiniog ei chomisiynu yn 1963, a hon oedd yr orsaf bŵer pwmpio a storio gyntaf o bwys yn y Deyrnas Unedig. Er bod y pedair uned gynhyrchu Ffestiniog yn hŷn na’r rhai yn Ninorwig, maent yn dal i allu rhoi cyfanswm allbwn o 360MW o drydan – sef digon i

Gorsaf Bŵer Ffestiniog

Egwyddorion Pwmpio a Storio

Mae trydan dŵr pwmpio a storio yn gweithio ar egwyddor syml iawn. Mae angen dwy gronfa ddŵr ar wahanol uchder. Pan fydd y dŵr yn cael ei ryddhau o’r gronfa ddŵr uchaf, bydd ynni yn cael ei greu gan y llif tuag i lawr sy’n cael ei gyfeirio trwy siafftiau gwasgedd uchel,

Egwyddorion Pwmpio a Storio