First Hydro Company

Newyddion

Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

Mae Gorsafoedd Pŵer First Hydro yn hanfodol i’r Seilwaith Cenedlaethol, ac rydym yn parhau i weithredu i ddarparu pŵer sefydlog i gartrefi a busnesau ym Mhrydain. Hoffwn roi gwybod i chi am y camau rydym yn eu cymryd yn First Hydro i gadw gweithwyr a’r gymuned yn ddiogel...

Dyddiad: 01/06/2020

Parhau â’n gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws